mk top 2012

Saturday, May 14, 2011

A Global Initiative of Non-racial Keralites (AGINK)

കേരളത്തിലെ അഥവാ ഇന്ത്യയിലെ, ജനനത്തിന്റെ പേരില്‍ പുരോഗതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ കുറിച്ച്  ഞാന്‍ ചില പോസ്റ്റുകള്‍  എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്‍ എഴുതുന്നതിനു പുറമേ അവര്‍ക്കു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്‍ കഴിയണം എന്നുള്ള ചിന്ത പലപ്പോഴും മനസില്‍  ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തു ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നതില്‍ ഒരു തീര്‍‌ച്ചയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ രൂപമില്ല, പക്ഷെ അതു വഴിയെ തെളിഞ്ഞുവന്നു കൊള്ളും.ആദ്യമായി ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്നു ചിന്തിക്കുന്നു, പുരോഗമനം  നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പിന്‍ തലമുറക്കാര്‍ക്കായി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലോഗു കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങുക.


മലയാള ബ്ലൊഗേഴ്സ് ഒന്നടങ്കം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാതൃഭാഷയെന്ന നിലയില്‍ മലയാളത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം.  ലോകത്തെവിടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ മാതൃഭാഷക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതായിട്ടില്ല. കേരളത്തിലും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല.

പക്ഷെ, എന്നിട്ടും, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലോഗുകൂട്ടയ്മയാകുന്നു എന്നുചോദിച്ചാല്‍, അതിനു പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.  1. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇന്ന് മാതൃഭാഷക്കു പകരം നില്‍ക്കുന്ന ഒന്നായല്ല കണക്കാക്കുന്നത്, വിപണി- ഔദ്യോഗിക മേഖലയിലേക്കു തുറക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാതിലാണത്. 

മാതൃഭാഷയും വിപണീ ഭാഷയും, ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ആകുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഈ രംഗഗങ്ങളില്‍ മറ്റുള്ളവരേക്കാള്‍ പുരോഗമന സാദ്ധ്യതകള്‍ കൂടുതലാണ്.   എന്നാല്‍ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ഭൂരി പക്ഷം വരുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഈ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളുകളില്‍ നിന്ന് ഗ്രേഡ് 12 പാസായലും പരിമിതമായ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്നാനമേ അവര്‍ക്കുണ്ടാകുന്നുള്ളു. 

ഈ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലോഗ് കൂട്ടയ്മ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നു കരുതിയുള്ള ശ്രമമാണ് ഇത്.  2. ഇതൊരു ഗ്ലോബല്‍ സംരംഭമായിരിക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യം കൂടിയുണ്ട്. 

പക്ഷെ ഇതിന്റെ ലോജിസ്റ്റിക്കല്‍  ആവശ്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും. ഉദാ. ഗവണ്മെന്റു സ്കൂളുകളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് കമ്പൂട്ടര്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്ലോഗ് എഴുതുവാനുള്ള സൌകര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇത്തരം വിവരങ്ങള്‍ ബ്ലോഗേഴ്സ് തരും എന്നു കരുതുന്നു.  പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ധ്യാപക ബ്ലോഗേഴ്സ്.

ഇതൊരു നോണ്‍-റേഷ്യല്‍ സംരംഭമാണ്.  കാരണം, മതം, ജാതി,വര്‍ണം, ഇവയുടെ ഒക്കെ പേരിലും, അവയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ മുന്‍ നിര്‍ത്തിയും ധാരാളം  വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇന്നു കേരളത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ജനനത്തിന്റെ പേരില്‍ ശ്രേഷ്ഠത സങ്കല്‍പ്പിക്കുന്ന പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് അവയുടേത്, എന്നു പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.  ഒരു റേഷ്യല്‍-വര്‍ണ-ജാതി-മത സമൂഹത്തില്‍ ഒരു നോണ്‍-റേഷ്യല്‍(വര്‍ണരഹിത)/ജാതിരഹിത പ്രത്യയശാസ്ത്രം വളര്‍ന്നു വരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.   ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു സമതുലന സംരംഭം ഉണ്ടാകേണ്ടതും ശക്തമാക്കേണ്ടതും  ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ/ രാഷ്ട്രത്തിന്റ, ധാര്‍മ്മിക, സാംസ്കാരിക, സാമൂഹ്യ വളര്‍ച്ചക്കും നിലനില്‍പ്പിനും അത്യാവശ്യമാണ്.  കാരണം, അതു സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി പുരോഗമനം നിഷേധിച്ച ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിന്  സിറ്റിസണ്‍ഷിപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കേരളത്തില്‍  പൊതുവെ ഇല്ല, ഉണ്ടെങ്കില്‍ തന്നെ അവ പരിമിതവും, സവര്‍ണ-പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ചുവടു പിടിച്ചു വളര്‍ന്നു വന്നവയുമാണ്, എന്നാണ് എന്റെ ധാരണ.

വര്‍ണ-മത പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ, തീര്‍‌ച്ചയായും വളരെ വികസിച്ച, റിസോഴ്സുകള്‍ മുകളില്‍ പറഞ്ഞ ആവശ്യത്തിലേക്ക് വില്പനക്കുണ്ട് എന്നും അറിയാം. പക്ഷെ അവ വാങ്ങണമെങ്കില്‍  ഇന്ന് അവര്‍ണന്‍ ഭീമമായ ഒരു വിലകൊടുക്കണമെന്നുമുള്ള അവസ്ഥയാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞപക്ഷം മതം മാറ്റം, മനസാക്ഷി/ ഐഡെന്റിറ്റി, പണയം വക്കല്‍, ഇതൊക്കെ അതിനു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന സാധാ വിലകളാണ്.

അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു ശ്രമമാണിത്.  ഒത്തിരി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിപ്പോയി :). ഒത്തിരി സ്വപ്നം കണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇത്തിരി സാധിച്ചു കിട്ടു.

ടാര്‍ജറ്റ് ഗ്രൂപ്
കുട്ടികളെയും യുവാക്കളേയും പ്രത്യേകമായി ടാര്‍ജെറ്റു ചെയ്യണമെന്നാണ് താല്പര്യം. ഇതില്‍  തീര്‍ശ്ചയായും 50% പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം

പ്രവത്തന രീതികള്‍

അദ്യമായി, ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തോടെ ബ്ലോഗേഴ്സിനുള്ള സമീപനം അറിയണം. ഇതില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തോട് അനുകൂലിക്കുന്ന, അതിനോടു ചേര്‍ന്നു നിന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തല്പര്യമുള്ള ബ്ലോഗേഴ്സിന്റെ ഒരു ഫോറം ഉണ്ടാകണം. ഈ ഗ്രൂപ് ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക-മാനവിക റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാവണം.  ഈ ഫോറത്തിനു താല്‍ക്കാലികമായി ഒരു പേരു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുക. (ഈ ഫോറത്തില്‍ ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ എഴുതുന്ന ബ്ലോഗേഴ്സിനു ഭാഗമാകാം)


ഈ ഫോറത്തിന്റെ മാര്‍ഗ തത്വം

വ്യക്തിഗതമായ എല്ലാ പിന്നോക്കാവസ്ഥക്കും പ്രധാനമായ രണ്ടു കാരണങ്ങളുണ്ട്. 1. തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസം 2. വിദ്യാഭാസമില്ലായ്മ.

ഇതിന്റെ വിഷന്‍
വിദ്യാഭാ‍സത്തിലൂടെ പുരോഗതി (Develop Through Education)

ഇതിന്റെ മിഷന്‍
വിദ്യാഭ്യാസം ജനറ്റിക്കല്‍ അല്ല, കോണ്ടെക്ച്വല്‍ ആണ്.  അതുകൊണ്ട്, നല്ല വിദ്യാഭ്യസത്തിന് നല്ല പ്ലാനിംഗില്‍ അധിഷ്ഠിധമായ നല്ല കോണ്ടെക്ച്വല്‍ /പശ്ചാത്തലം തരപ്പെടുത്തുക.
ഇതിനു രാഷ്ട്രീയമായ ചായ്‌വോ, താല്പര്യങ്ങളോ ഇല്ല.ഒരു പ്രത്യേക സ്കൂളില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അടുത്തടുത്ത ഒന്നു രണ്ടു സ്കൂളുകള്‍ കേന്ദ്രീകൃതമായി ഒരു തുടക്കം കുറിക്കാം എന്നു കരുതുന്നു.  ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷില്‍ തെറ്റുകൂടാതെ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതാന്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രാപ്തിയുണ്ടാകണം, പിന്നിട് പൊതു വിഷയങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ആവാം.

ഇനിയൊക്കെ ഈ ആദ്യ പോസ്റ്റിനോടുള്ള പ്രതികരണമറിഞ്ഞിട്ടാകാം. അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഒപ്പണായി എഴുതിക്കൊള്ളുക.

ദയവായി ഈ പോസ്റ്റ് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പ്രൈവറ്റ് ആകണമെങ്കില്‍ ഇ-മെയില്‍ ഉപയോഗിക്കാം.  prasannaragh@gmail.com /raghavanckk@gmail.com

ഇപ്പോള്‍ ഇതിനോടനുഭാവമുള്ള രണ്ടു ബ്ലോഗേഴ്,
Prasanna Raghavan (ബ്ലോഗുകള്‍: മാവേലികേരളം, India Blooming; Weddings and Marriage)
C.K. Raghavan (ബ്ലോഗ്: അവനാഴി)
(both from South Africa)

30 comments:

 • MKERALAM says:
  May 14, 2011 at 3:15 AM

  ഇതൊരു നോണ്‍-റേഷ്യല്‍ സംരംഭമാണ്. കാരണം, മതം, ജാതി,വര്‍ണം, ഇവയുടെ ഒക്കെ പേരിലും, അവയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ മുന്‍ നിര്‍ത്തിയും ധാരാളം വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇന്നു കേരളത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ജനനത്തിന്റെ പേരില്‍ ശ്രേഷ്ഠത സങ്കല്‍പ്പിക്കുന്ന പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് അവയുടേത്, എന്നു പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഒരു റേഷ്യല്‍-വര്‍ണ-ജാതി-മത സമൂഹത്തില്‍ ഒരു നോണ്‍-റേഷ്യല്‍(വര്‍ണരഹിത)/ജാതിരഹിത പ്രത്യയശാസ്ത്രം വളര്‍ന്നു വരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു സമതുലന സംരംഭം ഉണ്ടാകേണ്ടതും ശക്തമാക്കേണ്ടതും ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ/ രാഷ്ട്രത്തിന്റ, ധാര്‍മ്മിക, സാംസ്കാരിക, സാമൂഹ്യ വളര്‍ച്ചക്കും നിലനില്‍പ്പിനും അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം, അതു സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി പുരോഗമനം നിഷേധിച്ച ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിന് സിറ്റിസണ്‍ഷിപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കേരളത്തില്‍ പൊതുവെ ഇല്ല, ഉണ്ടെങ്കില്‍ തന്നെ അവ പരിമിതവും, സവര്‍ണ-പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ചുവടു പിടിച്ചു വളര്‍ന്നു വന്നവയുമാണ്, എന്നാണ് എന്റെ ധാരണ.

 • ആശംസകള്‍ :)

 • MKERALAM says:
  May 14, 2011 at 5:42 AM

  സുകുമാരന്‍ മാഷേ
  ആശംസകള്‍ അയച്ചതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്.ഒരു കാര്യം ഞാന്‍ എഴുതാന്‍ വിട്ടുപോയി. ഈ ഫോറത്തില്‍ ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ കമന്റായി ആ കാര്യം അറിയിക്കണമെന്ന്.

 • MKERALAM says:
  May 14, 2011 at 5:46 AM

  ഈ ഫോറത്തില്‍ ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ ആ വിവരം കമന്റായി അറിയിക്കുമെന്നു താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

 • Xina Crooning says:
  May 14, 2011 at 7:57 AM

  It is an excellent idea!!! Good luck!!

 • Manoj മനോജ് says:
  May 15, 2011 at 5:04 PM

  all the best....

 • MKERALAM says:
  May 16, 2011 at 6:46 AM

  Xina &Manoj,

  Thanks a lot for that well wishing. I hope it will take off in the end.

  prasanna

 • MKERALAM says:
  May 16, 2011 at 8:30 AM

  Xina &Manoj,

  Thanks a lot for the best wishes. I believe in the end of the day it will take off

 • വായിച്ചു!

 • ചാർ‌വാകൻ‌ says:
  May 16, 2011 at 6:31 PM

  ഈ ഫോറത്തിൽ ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ട്.പക്ഷേ ശരിയായി ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാൻ അറിയണമല്ലോ..അതിനെന്തുചെയ്യും,..?

 • നിസ്സഹായന്‍ says:
  May 16, 2011 at 9:26 PM

  ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാലും വായിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കാനും തെറ്റുകൂടാതെ എഴുതാനും ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പോള്‍ സംഗതി ഇംഗ്ലീഷ് വരേണ്യ-സവര്‍ണര്‍ക്കായി റിസര്‍വ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അഥവാ കഷ്ടപ്പെട്ട് നാലുവരി ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയാല്‍ പ്രൊഫസറന്മാരാരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചു കളിയാക്കിയാല്‍ അതിന്റെ പേരില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആയതിനാല്‍ സംരംഭത്തിനു നൂറുശതമാനം ആശംസകള്‍ !! കഴിവില്ലാത്തതിനാല്‍ സ്ഥലം കാലിയാക്കുന്നു.:-))))

 • MKERALAM says:
  May 17, 2011 at 6:01 AM

  ചാര്‍വാകന്‍,

  എന്റെ പൊസ്റ്റില്‍ ഞാന്‍ എഴിതിയത്, ഈ ഫോറത്തില്‍ ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഇംഗ്ല്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എഴുതുന്ന ബ്ലോഗര്‍ വേണമെന്നാണ്.
  ‘’(ഈ ഫോറത്തില്‍ ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ എഴുതുന്ന ബ്ലോഗേഴ്സിനു ഭാഗമാകാം)‘’.

  അതുകോണ്ട്, ആ കാര്യം സോള്‍വ്ഡ് അല്ലേ:).

  കുട്ടികളെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുവാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കയും സഹായിക്കയും ചെയേണ്ടത്. അതിലേക്ക് തല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയില്ലേ? അതാണ് ഫോറത്തിന്റെ ജോലി. കുട്ടികള്‍ എഴുതുന്നതിന്റെ പോരായ്മകള്‍ നോക്കുക, ശരിയാക്കുക, ആവാശ്യം വന്നാല്‍ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങള്‍ ശ്രദ്ദിക്കാം. അതിനു തയ്യാറാകുന്ന മറ്റു ബ്ലോഗേഴ്സും ഉണ്ടാകും എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

  ഏതായാലും ഈ ഫോറത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നുള്ള മനോഭാവം അതുണ്ടായല്ലോ.സന്തോഷം. ഒരു കുട്ടിക്കൊരു ബ്രൈറ്റ് ഭാവി ഉണ്ടാക്കിയാല്‍ അതൊരു തുടക്കമയിരിക്കും. :)

 • MKERALAM says:
  May 17, 2011 at 6:11 AM

  നിസ്സഹായന്‍,

  ‘അപ്പോള്‍ സംഗതി ഇംഗ്ലീഷ് വരേണ്യ-സവര്‍ണര്‍ക്കായി റിസര്‍വ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.‘
  സത്യത്തില്‍ ഈ ബോധമാണ് മാറേണ്ടത്. :)

  മാതൃഭാഷയില്‍ പഠിച്ച് മറ്റൊരു ഭാഷയില്‍ എഴുതുകയും വായിക്കയും എല്ലാവര്‍ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഏതു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു ചലഞ്ചായാണ് ഞാന്‍ എടുക്കുന്നത്.

  ചാര്‍വാകന് ഞാന്‍ എഴിതിയ കമന്റ് വായിക്കുമല്ലോ. ഈ സംരംഭത്തോട് അനുകൂലമാണെന്നറിഞ്ഞതില്‍ സന്തോഷം.

  ബാക്കി പിന്നാലെ.

 • chithrakaran:ചിത്രകാരന്‍ says:
  May 17, 2011 at 10:05 AM

  മാവേലി കേരളത്തിന്റെ ഉദ്ദ്യമം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ചിത്രകാരന്റെ എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര പഥ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള അകല്‍ച്ചയുണ്ടാകുമെങ്കിലും, ഈ വിഷയം ഇംഗ്ലീഷില്‍ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ പിന്തുണയോടെ നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. മലയാളം സൈബര്‍ എഴുത്തുകാരുടെ റേഷ്യല്‍ വിവേചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവക്കുറിപ്പുകള്‍ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി, ലോക ശ്രദ്ധയില്‍ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടത്താനുള്ള സ്കോപ്പുണ്ട്. സായിപ്പു പറഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുന്ദരവിഢികള്‍ക്ക് സത്യം ബോധ്യമാകു എന്നതിനാല്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ ബ്ലോഗെഴുതുന്നവരുടെ സഹായവും സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും ഈ ഉദ്ദ്യമത്തില്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷില്‍ പോസ്റ്റുകളെഴുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.ചിത്രകാരന്റെ ആശംസകള്‍ !!!

 • സത്യാന്വേഷി says:
  May 20, 2011 at 6:01 AM

  ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയില്‍ അഭിനന്ദനം. ആശംസകള്‍. പ്രായോഗികമായി ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നതാണ് പരാതി പറയുന്നതിനേക്കാള്‍ എപ്പോഴും നല്ലത്. ഈയുള്ളവന്റെയും പിന്തുണയും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. സംസ്കൃതം ഭരണഭാഷയായിരുന്നപ്പോള്‍ അതു പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ ഈയം ഉരുക്കി ഒഴിക്കുമായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇന്ന് ഭരണഭാഷയും വിജ്ഞാനഭാഷയും എല്ലാമായ ഇങ്ഗ്ലീഷ് അവര്‍ണര്‍ പഠിക്കാതിരിക്കാന്‍ സകലമാന ഉഡായിപ്പുകളും ഇറക്കിയവരാണ് ഇന്‍ഡ്യയിലെ സവര്‍ണവര്‍ഗം. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലോഗിലെ പുപ്പുലികളായ അവര്‍ണവിപ്സവകാരികള്‍ക്കു പോലും ഇങ്ഗ്ലീഷ് പഥ്യമല്ലാതായി മാറിയത്.
  ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും.

 • MKERALAM says:
  May 20, 2011 at 6:11 AM

  ചിത്രകാരാ

  സഹകരണം അറിയിച്ചതില്‍ സന്തോഷം. കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലോഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സഹകരിക്കുന്നവരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഉടന്‍ തന്നെ ഒരു ഫോറം രൂപീകരിക്കണം.പിന്നീട് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു കൂട്ടബ്ലോഗ് തുടങ്ങണം. അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി മെയിലയക്കാം.

 • MKERALAM says:
  May 20, 2011 at 6:23 AM

  സത്യാന്വേഷി
  സഹകരണം അറിയിച്ചതില്‍ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്.കഴിയുന്നതു ചെയ്യുക. അതാണ് ഞങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മലയാളത്തെ ഉദ്ദരിക്കാന്‍ മാത്രമേ മലയാളം ബ്ലോഗ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നാണ് ചില ബ്ലോഗേഴ്സിന്റെ ചിന്ത. എന്നാല്‍ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിനു പകരമായി കാണരുതെന്നേ ഉള്ളു. ഇതിലേക്ക് സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കാന്‍ മടിക്കേണ്ട്.

 • ചാർ‌വാകൻ‌ says:
  May 21, 2011 at 5:55 PM

  സത്യാന്വേഷി വന്നൊരു മാന്ത്.ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലന്നല്ല പറഞ്ഞത്.സത്യാന്വേഷിയുടേയും ഗുരുവിനെയും പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കെല്പു കുറവുണ്ട്.അതെന്റെ കഴിവിന്റേയും സാഹചര്യത്തിന്റേയും മറ്റു പലഘടകങ്ങളുടെയും ബാക്കിയാണ്.ചന്ദ്രബാനുപ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മക്കാളെ പ്രഭുവിന്റെ അമ്പലം പണിത വിഷയം ബ്ലോഗ്ഗിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഇഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യപ്രസക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടു തന്നെയാണ്.ക്രിമികടിക്കു മരുന്നൊണ്ട് കൂട്ടുകാരാ..

 • നിസ്സഹായന്‍ says:
  May 23, 2011 at 6:30 AM

  @ സത്യാന്വേഷി,

  "അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലോഗിലെ പുപ്പുലികളായ അവര്‍ണവിപ്സവകാരികള്‍ക്കു പോലും ഇങ്ഗ്ലീഷ് പഥ്യമല്ലാതായി മാറിയത്."

  ആരാണ് സുഹൃത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പഥ്യമല്ലാത്ത ഈ അവര്‍ണപുപ്പുലികള്‍ ?

  മലയാളം മീഡിയത്തില്‍ പഠിച്ചാല്‍, അതും എയിഡഡ് സ്ക്കൂളില്‍ പഠിച്ചാല്‍, എന്തു നിലവാരമായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യത്തില്‍ നമ്മുടെ മലയാളികള്‍ക്ക് ഉണ്ടാവുക ! (എയിഡഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കാരുടെ കാര്യവും തഥൈവ). കാശുകൊടുത്ത് അദ്ധ്യാപകത്തൊഴിലാളികളായി മാറിയ കേരളത്തിലെ കഴിവുകെട്ടവരാണ് നമ്മെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ ഏഴയലത്ത് അടുക്കാന്‍ പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരാക്കി മാറ്റിയത്. ഐറ്റി ഫീല്‍ഡില്‍ കാംമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്‍റിന് കേരളത്തിലെത്തിയ വിപ്രോ ഉള്‍പ്പെയുള്ള മിക്ക കോര്‍പ്പറേറ്റുകളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കേരളീയരുടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യത്തിലെ പരിതാപകരമായ നിലവാരക്കുറവ്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അവര്‍ണ-സവര്‍ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ ജീവിക്കുന്നവരാകണമെന്നു ബോധ്യമുള്ളവരാണ് കേരളീയര്‍. അത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിമോചകമൂല്യം ഓര്‍ത്തിട്ടല്ല, തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യത്തില്‍ നമ്മെ തറനിലവാരത്തിലെത്തിച്ചത് കാശുകൊടുത്ത് അദ്ധ്യപകരാകുന്നവരും അതിനു വേദിയൊരുക്കിയ ന്യൂനപക്ഷ കച്ചവടക്കാരുമാണെന്ന കാര്യം പക്ഷെ താങ്കള്‍ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് അറിയാം. മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസബില്ലാണ് ഈ കച്ചവടത്തിനു വിത്തു പാകിയതും. ചില പ്രതിസന്ധികള്‍ സമഗ്രമായി ചര്‍ച്ചചെയ്യാന്‍ താങ്കളുടെ പക്ഷപാതിത്വം അനുവദിക്കയില്ലെന്നും അറിയാം.

  ഇത്തരം സ്ക്കൂളില്‍ 'വിദ്യാഭാസം' നേടിയ എന്നേപ്പോലുള്ളവര്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികം. അതിനെ അതിജീവിക്കണമെന്ന മാവേലികേരളത്തിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലെഴുതുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തെറ്റുതിരുത്തി തരാനും സ്വയം ലേഖനങ്ങളെഴുതി മാതൃക കാട്ടാനും താങ്കള്‍ മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ, പുപ്പുലിയല്ലാത്തതിനാല്‍ എനിക്കു ബാധകമാവുന്നതല്ല താങ്കളുടെ കമന്റെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ട് ഈ സംരഭത്തില്‍ പങ്കാളിയാകാനുളള താല്പര്യം അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ .

 • സീഡിയൻ. says:
  May 23, 2011 at 8:00 AM

  സത്യാന്വേഷിയേപോലുള്ള മനുഷ്യ സ്നേഹികളുള്ളടത്തോള്ളം,നിസഹായൻ പേടിക്കേണ്ടതില്ല.

 • MKERALAM says:
  May 23, 2011 at 9:20 AM

  നിസ്സഹായന്‍,
  കമന്റില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്. നാട്ടിലെ പഠനത്തില്‍ ഇംഗ്ലീഷീന്റെ നിലവാരം എന്തെന്നു തോന്നിയത്, വലരെ ശരിയാണ് എന്ന് നിസഹായന്‍ കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പൊതുവെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ അവര്‍ണവിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങള്‍ എന്തായിരിക്കുമെന്നു ഭാവന ചെയ്യാനേ പറ്റു.

  അവരെ മനസില്‍ കണ്ടുകൊണ്ടൂള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്രമമാണിത്.
  അവര്‍ണത(വര്‍ണകാരണങ്ങളാല്‍ അവസരങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവരല്ല നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ, വൈവിധ്യമായ നഷ്ടബോധാവസ്ഥ)അത് അനുമാനിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. ഇത്രയും നാള്‍ മനസിലേക്കു കടന്നതൊക്കെ ഡീ എഡൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു ചെറിയ ജോലിയല്ല അല്ല.അതിനു സംവരണം മാത്രം പോരാ.

 • mini//മിനി says:
  May 25, 2011 at 6:28 PM

  നല്ല പരിശ്രമത്തിന് ആശംസകൾ,

 • MKERALAM says:
  May 26, 2011 at 11:06 AM

  സന്തോഷമുണ്ട് മിനിടീച്ചറേ എന്റെ ബ്ലോഗു സന്ദര്‍ശിച്ചതിലും ആശംസകള്‍ അറിയിച്ചതിലും

 • സത്യാന്വേഷി says:
  May 27, 2011 at 6:54 PM

  ചാര്‍വാകനും നിസ്സഹായനും വളരെയേറെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് എന്നെ വിമര്‍ശിക്കുന്നത്. ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത അര്‍ത്ഥമാണ് അവര്‍ രണ്ടുപേരും എന്റെ കമന്റില്‍ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തില്‍ മുഴുവന്‍ അവര്‍ണരേയും ഇങ്ഗ്ലീഷില്‍ നിന്നകറ്റിയത് സവര്‍ണ ഭരണവര്‍ഗത്തിന്റെ തന്ത്രം ആണ്. അതിന്റെ ഇരകളാണ് നാമെല്ലാം. അല്ലാതെ എനിക്ക് നിങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല.

 • നിസ്സഹായന്‍ says:
  May 28, 2011 at 1:44 AM

  ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക http://baijoos.blogspot.com/2011/05/blog-post_26.html

 • സത്യാന്വേഷി says:
  May 28, 2011 at 6:13 AM

  ബൈജുവിന്റെ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് നല്‍കിയതിനു നിസ്സഹായനു നന്ദി. അവിടെ ഇട്ട കമന്റാണ് താഴെ:

  Listening,Speaking and Writing എന്നതാണ് ഭാഷാ പഠനത്തിന്റെ രീതി. എത്രനാള്‍ കേട്ട്, സംസാരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് നാം മലയാളം എഴുതാന്‍ പഠിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇങ്ഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യം അതല്ല. ആദ്യം തന്നെ ഏ ബീ സീ ഡി പഠനമാണ്. പിന്നെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു ഗ്രാമറും. ഉച്ചാരണമാണെങ്കില്‍ phonetic ഭാഷകളെപ്പോലെയാണ്. tennis എന്നു കണ്ടാല്‍ ഏതു മലയാളിയും ടെന്നീസ് എന്നേ ഉച്ചരിക്കൂ. oven എന്നത് ഓവന്‍ എന്നുച്ചരിക്കും. അങ്ങനെ വര്‍ഷങ്ങളായി ഇങ്ഗ്ലീഷ് തെറ്റായി ഉച്ചരിച്ചു ശീലിച്ചാല്‍ ഒരിക്കലും ശരിയായ ഉച്ചാരണം പഠിക്കാനോ ഇങ്ഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതു കേട്ടാല്‍ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കില്ല. താങ്കളുടെ ഈ പോസ്റ്റിന് അഭിനന്ദനം.

 • MKERALAM says:
  May 29, 2011 at 7:06 AM

  സത്യാന്വേഷീ,

  സത്യാന്വേഷിയും, നിസ്സഹായനും ചാര്‍വാകനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഈ സംരഭത്തെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നു പ്രത്യേകം പറയട്ടെ.

  ബൈജുവിന്റെ പോസ്റ്റിലും സത്യാന്വേഷിയുടെ പോസ്റ്റിലും ഭാഷാപഠനത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ സത്യങ്ങളാണ്.

  നിസ്സഹായന്‍ ആ ലിങ്ക് അയച്ചതില്‍ സന്തോഷമൂണ്ട്.

  ഈ സംരംഭത്തിന്റെ രണ്ടാം പോസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടൂണ്ട്. ഇവിടെ വായിക്കാം

 • ഭാര്‍ഗ്ഗവ ലോകം says:
  May 30, 2011 at 8:06 PM

  ശങ്കരനാരായണന്‍ മലപ്പുറമേ,

  ശങ്കരനാരായണന്‍ മലപ്പുറത്തിന്റെ "വായിച്ചു!" എന്നു മാത്രം രേഖപ്പെടുത്ത കമന്റ് പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ? അദ്ദേഹം വായിച്ചതു തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായും അനുഗ്രഹമായും എടുക്കണമെന്നാണോ അതോ അറിയാതെ വായിച്ചുപോയി, സാധനം വെറും ചവര്‍ ! എന്നാണോ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത് ? അദ്ദേഹം ആനുകാലികങ്ങളില്‍ നിരന്തരം എഴുതുന്നതും , അതിനു ത്രാണിയുമുള്ള ആളാണെന്നതില്‍ ബഹുമാനവുമുണ്ട്. സ്വന്തം നിലവാരത്തിനു സഹിക്കാവുന്നതല്ലെങ്കില്‍ വിട്ടുകളയുക, അല്ലെങ്കില്‍ കൂമ്പ് അടയും വിധം മറുപടി എഴുതുക. അല്ലാതെ "വായിച്ചു!" എന്നെഴുതിയാല്‍ താങ്കള്‍ വായിച്ചു എന്നുള്ളതു കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് എന്തു ഗുണം ? താങ്കളുടെ അഭിപ്രായമല്ലേ മറ്റുള്ളവര്‍ കാംഷിക്കുന്നത് ! ഇനി വായിച്ച സാധനത്തിന്റെ നിലവാരക്കുറവിനെ ഈ രീതിയില്‍ തന്നെയാണു പരിഹസിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കില്‍ല്‍ ക്ഷമീര് !!.

 • MKERALAM says:
  June 1, 2011 at 8:51 AM

  അസുരന്‍,

  ഈ ഭാര്‍ഗവ ലോകത്തേക്കാള്‍ എളുപ്പം അസുരനായതു കോണ്ട് അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതില്‍ വിഷമമില്ലല്ലോ?

  ആ കമന്റ് ഞാനും ശ്രദ്ദിച്ചതാണ്. ഈ പറഞ്ഞവിധത്തിലുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഞാനും ചിന്തിച്ചു. അവസാനം അതിനര്‍ഹമായ മറുപടീ കൊടുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.Just neglect him.

  ഇപ്പോള്‍ അസുരന്റെ കമന്റൂ വായിച്ചപ്പോഴാണ് മനസിലായത്. ഇതു ശ. നാരാണയന്റെ ഒരു പതിവാണെന്ന്.

  എന്റെ പോസ്റ്റു വായിച്ചതില്‍ സന്തോഷിക്കുന്നു.

 • ChethuVasu says:
  August 25, 2011 at 4:19 AM

  ടീച്ചറെ , അസുരന്‍ വേറെ , ഭാര്‍ഗ്ഗവന്‍ വേറെ .. ഭാര്‍ഗ്ഗവന്‍ അസുന്റെ പിന്നാലെ ആണ് എന്ന് മാത്രം ..! ;-) നമ്മുടെ ശങ്കരേട്ടന്‍ അതൊന്നും ഉദ്ദേശിചിട്ടില്ലെന്നെ..പുള്ളി പാവമാണ് :-)

  എല്ലാ നല്ല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും വിജയാ ആശംസകള്‍ !

Post a Comment